Fitness, Pilates, Bale, Dans, Tenis, Fotoğraf, Yan Flüt, Spor ve Sanat Etkinlikleri
0-252-212 61 61
0-532-280 3178

Bale

Bale Nedir?
Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Asıl eleman olarak kullanılan dans aslında İtalyanca dans anlamına gelen “ballo” ya da “balletto” sözcüğünden türetilmiştir. Görsel sanatların en pırıltılısı olan bale, özellikle küçük kız çocuklarının düşlerini süsleyen büyülü bir dünyadır. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli, uzun bir süreçtir bale eğitimi…

Bale, kuralları belli akademik dans tekniğinin, başka sanatsal öğelerle de birleştirilerek bir sahne gösterisi oluşturacak biçimde sunulmasıdır. Bale terimi, bu akademik dans tekniği için de kullanılır. Bir gösteri sanatı olarak genellikle müzik eşliğinde, dekor ve sahne giysileriyle sunulan, son derece titiz bir Dans türüdür. Bir bale, dans, müzik ve tasarımla dramatik bir öykü anlatabilir ya da hiç bir öykü olmadan yalnızca müziğin dans aracılığıyla bir yorumu biçiminde sunulabilir. Bale, Rönesans saray gösterilerinden ve bunları izleyen Fransız ballet de cour’undan gelişti. Bugün her kıtada ve çoğu ülkede bale toplulukları ve Bale okulları vardır.

Bale sanatı Diaglilev zamanındakinden çok daha karmaşıklaşmış ve çeşitlenmiştir. Danse d’école’e her tür dans üslubu girmiş, öteki sanatlarla bale arasında çeşitli ilişkiler oluşmuştur. Klasik müzik yerine popüler müzikten ya da sessizlikten yararlanılan, giysilerin en aza indirgendiği ya da çalışma giysilerinin kullanıldığı, dansın kendisi dışında başka bir konusu olmayan bale tipi, günümüzde bu sanatta görülen yeni eğilimler arasındadır.

Eğitim Anlayışımız
Gym Art Spor Sanat Etkinlikleri Olarak Eğitim Anlayışımız…
Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları boyunca sahip olabilecekleri ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayan bir bale ve dans kültürünü eğlenceli, görerek, işiterek ve uygulayarak öğretmektir.
Bale ve Dans eğitiminde farklı yaş gruplarıyla yaptığımız çalışmalardaki amacımız, onların her şeyden önce iyi birer bale ve dans seyircisi olmalarını sağlamaktır.

Baleye Hazırlık 
4 yaş ve üzerindeki çocuklar için hazırlanmış olan programımızda, bale eğitimi çocuklara oyun içinde verilerek, bale sanatı sevdirilir, klasik bale çalışmaları için alt yapı hazırlanır.

Bale 1-2-3
Bale 1. sınıftan itibaren öğrenciler bar, orta ve yer hareketlerini daha disiplinli bir şekilde yapmaya başlarlar. Bu derslere karakter dersleride ilave edilir.

Bale 4-5-6
Bu sınıflarda öğrenciler öğrenmiş oldukları hareketlere daha ileri seviyede yeni hareketler eklerler.

Bale 7-8
Bu sınıflardaki öğrencilerin bar ve orta hareketleri detaylıdır. Repertuar çalışmalarına başlanarak ünlü bale eserleri hakkında geniş bilgi edinmeleri sağlanır.